TECRÜBE ALANLARIM

September 17, 2017

Erkeklerin yüzde yetmişinde işeme şikayetleri ile ortaya çıkan prostat büyümesi yaşla artan şikayetler bütünü olarak erkeğin ameliyat korkusunu tetiklemektedir. Ameliyat olduğunda erkeklik yeteneğini kaybedeceği korkusu onu  doktora gitmekten ala koymakta ve hastalığın...

September 17, 2017

Topluma empoze edilmeye çalışıldığı gibi  çocuğun bebek çağında  sünnet  edilmesine karşıyım. Çünkü  bebeklerde pubık yağ dokusu fazla olduğu için genelde penis  boyu kısa  ve  gömülüdür  anneden gecen estrojenlerın etkısı geçince penis ortaya çıkmaya  ve noktürnal  tü...

September 17, 2017

Erkeğin en büyük hayali  baba olmak ve neslinin devamını  sağlamaktır. Hele birde erkek evladı oldu mu  keyfine diyecek yoktur. Ama toplumumun yüzde 2 oranında  kısırlık problemi olduğu araştırmalarda  tespit edilmiştir. Bunun yüzde otuzu erkeğe  yüzde otuzu kadına ve...

September 17, 2017

Ürolojinin ilgi alanlarının geniş bir bölümünüde  kadın ürolojisi  oluşturur. Sistit  ile başlayan kadın üroloji alanları  kronik sistitis, pelvik ağrı sendromu,  aşırı aktif mesane, idrar kaçırma (inkontinans), mesane sarkması (sistosel)  konuları ile  yayılır ve günl...

September 17, 2017

Çocukluk  çağından ölene  kadar  hayatımızda olan cinsiyet  farkı gözetmeyen üriner sistem taş hastalığının temel sebebi vücuda yeterli miktarda sıvı alınmamasıdır. Çeşitli  kimyasal   asit baz  dengesi  formülleriyle taş oluşum prensibleri açıklanmay açalışılsada  tem...

September 17, 2017

Ürolojik  sistemin düzenli  çalışması için sistematik  bir  sinir ağının dengeli  çalışması gerekir. İdrar yapabilme, idrar hissi, mesanenin kasılması, üriner  sfinkterin  gevşemesi, mesane detrusör kasının yeterli kasılmayı yaparak   mesane içi basıncı artırması, erek...

September 17, 2017

Günümüzde erkeklerle ilgili bilim dalı olarak algılanan androlojinin içeriğinde hem erkek hemde kadın sistemini ilgilendiren cinsel fonksiyon bozuklukları, idrar yolu hastalıkları olan(idrar kaçırma, idrar yapamama), urogenital organların kanserlerini ve infertiliteyi...

September 17, 2017

Yaşam süresinin uzaması ile ortaya çıkan kanser hastalıklarının görülmesindeki artış üriner sistemde de yaşa paralel olarak   erkeklerde en sık  kanserlerden  prostat  kanseri, genel popülasyonda mesane kanseri ve  ürolojinin tedavide en başarızıs olduğu  böbrek kanser...

September 17, 2017

Çocuk tabirinin altında, cinsiyet ayırımının en erken ortaya çıktığı bilim dalı üroloji olduğunu düşünüyorum. Doğum anından itibaren anatomik yapı ve  hastalıkları yönünden farklılaşma kendini belli etmektedir. Kız  çocuklarında anneden geçen estrojenlerin etkisi ile o...

September 17, 2017

Günümüzde düzensiz antibiyotik  kullanımın artması sonucu ortaya çıkan tedaviye dirençli üriner enfeksiyonlar;  diyabetik ve immun yetmezlikli hastalarda birincil ölüm sebebi olan  UROSEPSİS in  birincil nedenidir. Kronik prostatit ve sistit atakları  sonucu oluşan üri...

Please reload

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opr.Dr.Muharrem Murat YILDIZ

©2018 LEMOS A.Ş

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • LinkedIn Social Icon