Ürolojik Kanserler

September 17, 2017

Yaşam süresinin uzaması ile ortaya çıkan kanser hastalıklarının görülmesindeki artış üriner sistemde de yaşa paralel olarak   erkeklerde en sık  kanserlerden  prostat  kanseri, genel popülasyonda mesane kanseri ve  ürolojinin tedavide en başarızıs olduğu  böbrek kanserlerinin xde  artmasına neden olmuştur.  Sİgara içiyor olmak ve çevresel kirlilik etkenlerine maruz kalmak bu sıklığı artırmaktadır.

Buna karşın dünyadaki yaşlanan popülasyonun yaşam kalitesini bozan bu kanserlerinin tedavisine yönelik çabalarda artmıştır. Mesane kanserinde kullanılan SYNERGO mikrodalga yöntemi, prostat kanserinde lokalize HIFU veya KRİO tedavisi, küçük böbrek tümörlerinde KRİO veya  Radyofrekans ablasyon tedavileri gelecek tedavilere yön verecektir

Tags:

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Opr.Dr.Muharrem Murat YILDIZ

©2018 LEMOS A.Ş

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • LinkedIn Social Icon