Nöroüroloji

September 17, 2017

Ürolojik  sistemin düzenli  çalışması için sistematik  bir  sinir ağının dengeli  çalışması gerekir. İdrar yapabilme, idrar hissi, mesanenin kasılması, üriner  sfinkterin  gevşemesi, mesane detrusör kasının yeterli kasılmayı yaparak   mesane içi basıncı artırması, ereksiyonda  damarların açılması  için gerekli sinir uyarılımın olması,  ilişkide meninin boşalması  hep bu  sinir ağının sakral  pleksus içindeki sempatik  ve parasempatik  nöron ve ganglionlarının dengeli çalışması ile olur. Sistemik ve bölgesel sinir ağında oluşan hastalıklar  nedeniyle bu dengeli iletişim bozulur  ise  nöroürolojik hastalıklar ortaya çıkar.  Temel hastalıkların tedavisi yanında bu hayatı  fonksiyonların düzenlenmesi ürolojinin tedavi alanına girer. Sısometrik,  uroflowmerık, voiding sistometrik incemeler,  PNE sakral  modülasyon,  akupunktur, elektro ve vibratik ejakülasyon, elektromanyetik koltuk tedavisi üroloji  tarafından uygulanan tetkik  ve tedavi yöntemleridir.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Opr.Dr.Muharrem Murat YILDIZ

©2018 LEMOS A.Ş

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • LinkedIn Social Icon