Üriner Sistem Taş Hastalığı

September 17, 2017

Çocukluk  çağından ölene  kadar  hayatımızda olan cinsiyet  farkı gözetmeyen üriner sistem taş hastalığının temel sebebi vücuda yeterli miktarda sıvı alınmamasıdır. Çeşitli  kimyasal   asit baz  dengesi  formülleriyle taş oluşum prensibleri açıklanmay açalışılsada  temelde  bakterial alt yarıda oluşan flora değişiklikleri ön plana çıkmış. Klasikleşmiş diyet reçeteleri reddedilmiş bunun yerine idrarda Sitrat ve Magnesyum  dengesi ön plana çıkmış. B u bağlamda  Magnesyum Sitrat ikili etki ile her cins taşın profilaksi ve  tedavisinde yerini almıştır.

Gelişen teknoloji ile Holmıum lazer ve Fleksibıl Ureterorenoskop FURS eşliğinde Retrograd Intrarenal Cerrahi RIRS uygulaması 2 cm kadar  büyüklükteki böbrek taşları için standart hal almıştır. Daha büyük taşlar  için perkütan uygulanan miniperk yöntemi standart yaklaşınm olup üreter taşlarında  ilk tedavi Rijit URS  olmuştur. ESWL bir uroloji klasiği olarak ameliyat olmak istemeyen hastalar için alternatif oluşturmaktadır. Mesane taşlarına endoskopik tedavi standart olmuştur.

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Opr.Dr.Muharrem Murat YILDIZ

©2018 LEMOS A.Ş

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • LinkedIn Social Icon